ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC NHIỆM KỲ 2020-2022

    Thực hiện sự chỉ đạo của huyện ủy và kế hoạch của Đảng bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo. Từ ngày 25/02/2012 các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phòng GD&ĐT đã tiến hành đại hội chi bộ. Cả 5 chi bộ trực thuộc gồm: chi bộ Mầm non - Tiểu học, chi bộ THCS - GDTX, chi bộ Tổ chức - Tổng hợp, chi bộ Tài vụ - Thanh tra, chi bộ trường THCS Nguyễn Hiền đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

          Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ này được tiến hành với tinh thần: “Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ làm công tác Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc vì mục tiêu xây dựng Đảng bộ Phòng GD&ĐT Nam Trực vững mạnh”. Ở từng chi bộ các đại biểu đã đóng góp xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp ủy trong việc thực hiện vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Các báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của từng chi bộ nhiệm kỳ qua. Các đại biểu cũng đã thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra theo đặc thù nhiệm vụ của từng chi bộ. Đại hội các chi bộ lần này, các đảng viên thuộc các Chi bộ đã phát biểu nhiều ý kiến, thảo luận báo cáo, thể hiện sâu sắc tính đảng và sức chiến đấu mạnh mẽ của các đảng viên thuộc Chi bộ theo tinh thần nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tại mỗi vị trí công tác, từng đảng viên của các Chi bộ đã phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được phân công; luôn là một tấm gương trong đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc và ý thức chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

          Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư các Chi bộ, cụ thể: Chi bộ Mầm non - Tiểu học là đồng chí Dương Viết Bổng, Chi bộ THCS - GDTX là đồng chí Vũ Thế Võ, Chi bộ Tổ chức - Tổng hợp là đồng chí Ngô Văn Dự, Chi bộ Tài vụ - Thanh tra là đồng chí Vũ Tiến Lưỡng, Chi bộ Tổ chức - Tổng hợp là đồng chí Ngô Văn Dự, Chi bộ trường THCS Nguyễn Hiền là đồng chí Trần Văn Lực với tỷ lệ đạt 100% số phiếu bầu và làm quy trình đề nghị với Đảng bộ phòng GD&ĐT.

IMG_20200227_150844

(Chi bộ Mầm non - Tiểu học)

IMG_20200227_150818

(Chi bộ THCS - GDTX)

IMG_20200227_150811

(Chi bộ Tổ chức - Tổng hợp)

IMG_20200227_150753

(Chi bộ Tài vụ - Thanh tra)

IMG_20200227_150726

(Chi bộ trường THCS Nguyễn Hiền)

          Phát biểu chỉ đạo tại các chi bộ các đồng chí đại biểu trong Ban chấp hành đảng bộ về dự và chỉ đạo đã đánh giá cao nội dung các báo cáo trình bày tại Đại hội; đồng thời ghi nhận những kết quả tích cực mà các Chi bộ đã đạt được, nổi bật về nề nếp sinh hoạt chi bộ, tinh thần chủ động, phê bình, tự phê bình của các đảng viên thuộc các Chi bộ.

IMG_20200227_152006

.

IMG_20200227_152030

.

IMG_20200227_152023

          Việc xây dựng nghị quyết cho nhiệm kỳ tới các đại biểu đều thống nhất xây dựng khối đoàn kết, nâng cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo và trách nhiệm người đứng đầu, đây cũng chính là cơ sở vững chắc để tiếp tục đưa Đảng bộ Phòng GD&ĐT phát triển, đạt được thêm nhiều kết quả tích cực trong thời gian tới, xứng đáng với vinh dự và trách nhiệm được chọn làm Đảng bộ tiến hành Đại hội điểm của huyện. Để các Chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ 2020-2022, Đại biểu Ban chấp hành Đảng bộ phòng GD&ĐT đề nghị mỗi đảng viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng trau dồi phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tự rèn luyện bản thân, nắm chắc hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cùng với đó mỗi đảng viên cần thấm nhuần các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, chủ động nâng cao tư duy lý luận và xây dựng kế hoạch học tập cụ thể, giúp đỡ các đồng chí trong Chi bộ cùng trưởng thành. Đặc biết chú trọng công tác xây dựng và phát triển Đảng.

          Với từng đại hội chi bộ, các đồng chí đại diện Chủ tịch đoàn đã tiếp thu lĩnh hội toàn bộ ý kiến chỉ đạo của các đại biểu Ban chấp hành Đảng bộ phòng GD&ĐT Nam Trực để bổ sung vào nội dung Nghị quyết Đại hội, từ đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của từng Chi bộ trong thời gian tới.

          Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đại hội các chi bộ trực thuộc đã thành công tốt đẹp. Toàn thể đảng viên của các Chi bộ xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ Phòng GD&ĐT và đại hội đại biểu các cấp.

Nguồn: Ban Biên tập Phòng GD&ĐT Nam Trực