Công văn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Số ký hiệu văn bản 1037/UBND-PYT
Ngày ban hành 29/10/2021
Ngày hiệu lực 29/10/2021
Trích yếu nội dung Công văn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Covid 19
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm cv 1037