Công văn số 68/PGDĐT về việc triển khai, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND"

Số ký hiệu văn bản 68/PGDĐT
Ngày ban hành 22/3/2021
Ngày hiệu lực 22/3/2021
Trích yếu nội dung về việc triển khai, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND"
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt KT. TRƯỞNG PHÒNG - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: Nguyễn Mạnh Hưng
Tài liệu đính kèm Cv số 68_PGDĐT về việc triển khai, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến ''Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu

HĐND''THỂ LỆ CUỘC THI