Công văn số 626/UBND-VP của UBND huyện Nam Trực về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021

Công văn số 626/UBND-VP của UBND huyện Nam Trực về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021

Số ký hiệu văn bản  626/UBND-VP
Ngày ban hành 07/10/2020
Ngày hiệu lực 07/10/2020
Trích yếu nội dung Của UBND huyện Nam Trực về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt  Vũ Tiến Duật
Tài liệu đính kèm Công văn số 626_UBND-VP của UBND huyện Nam Trực về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021