Công văn số 236/PGDĐT về việc hướng dẫn triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động năm học 2020-2021

Số ký hiệu văn bản 236/PGDĐT
Ngày ban hành 30/11/2020
Ngày hiệu lực 30/11/2020
Trích yếu nội dung về việc hướng dẫn triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động năm học 2020-2021
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt  Đoàn Quang Vụ
Tài liệu đính kèm cv số 236_PGDĐT về việc Hướng dẫn triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động năm học 2020-2021