Công văn số 160/HDLT-PGDĐT-LĐLĐ Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; hoạt động tổ chức của Ban Thanh tra nhân dân trong trường học và cơ quan quản lý giáo dục huyện Nam Trực

Số ký hiệu văn bản   160/HDLT-PGDĐT-LĐLĐ
Ngày ban hành   14/9//2020
Ngày hiệu lực   14/9//2020
Trích yếu nội dung   Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; hoạt động tổ chức của Ban Thanh tra nhân dân trong trường học và cơ quan quản lý giáo dục huyện Nam Trực
Hình thức văn bản   Hướng dẫn liên ngành
Lĩnh vực   Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt   Đoàn Quang Vụ - Trưởng Phòng GD&ĐT

Trần Quốc Doanh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

Tài liệu đính kèm  Hướng dẫn số 160/HDLT-PGDĐT-LĐLĐ