Công văn số 159/UBND-PTP của UBND huyện Nam Trực về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Số ký hiệu văn bản   159/UBND-PTP
Ngày ban hành   08/4/2020
Ngày hiệu lực   08/4/2020
Trích yếu nội dung   Công văn về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
Hình thức văn bản   Công văn
Lĩnh vực   Y tế
Người ký duyệt   Vũ Tiến Duật - Phó chủ tịch UBND huyện Nam Trực 
Tài liệu đính kèm  Công văn số 159/UBND-PTP

  Tài liệu hướng dẫn tuyên truyền