Công văn số 10/UBND-VP về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Số ký hiệu văn bản 10/UBND-VP
Ngày ban hành 08/01/2021
Ngày hiệu lực 08/01/2021
Trích yếu nội dung về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm cv số 10_UBND-VP cong_van_ve_viec_tang_cuong_phong_chong_Covid_19