Công văn của Tỉnh ủy Nam Định về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Số ký hiệu văn bản   976-CV/TU
Ngày ban hành   11/03/2020
Ngày hiệu lực   11/03/2020
Trích yếu nội dung   Công văn của Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Hình thức văn bản   Công văn
Lĩnh vực   Tổng hợp
Người ký duyệt   Đoàn Hồng Phong - Bí thư Tỉnh ủy Nam Định
Tài liệu đính kèm   Công văn 976-CV/TU