Công văn 1074/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

.

Số ký hiệu văn bản   1074/BGDĐT-GDTC
Ngày ban hành   19/3/2019
Ngày hiệu lực   19/3/2019
Trích yếu nội dung   Tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục
Hình thức văn bản   Công văn
Lĩnh vực   Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt   Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tài liệu đính kèm   Tải về

  CV_62_PGDĐT