Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia ở một số trường Mầm non huyện Nam Trực năm học 2016-2017

      Thực hiện Nghị quyết số 03/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nam Trực về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, đầu năm học 2016-2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Trực đã xây dựng Kế hoạch số 01/PGDĐT-GDMN ngày 19/09/2016 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 chỉ rõ chỉ tiêu trong việc tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và xây dựng trường chuẩn quốc gia đó là đề nghị công nhận mới trường chuẩn quốc gia mức độ 1 đối với 7 trường: MN Nam Thắng, MN Nam Chấn, MN Nam Quang, MN Nam Dương, MN Nam Lợi, MN Nam Tiến, MN Nam Sơn; đề nghị công nhận lại trường chuẩn quốc gia đối với 6 trường: MN Trần Hưng Đạo, MN Nam Thành, MN Nam Đồng, MN Nam Toàn, MN Nam Nghĩa, MN Nam Mỹ. Lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo đã xác định công tác tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học này. Có thể nói đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, vất vả đối với cấp học Mầm non nói riêng và đối với ngành GD&ĐT nói chung. Bởi vì nhìn về thực trạng các nhà trường ở thời điểm đầu năm học, hầu như các nhà trường đều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất như: trường MN Nam Chấn, MN Nam Quang thiếu quỹ đất, thiếu phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị; MN Nam Dương thiếu phòng học, phòng chức năng; MN Nam Tiến có 4 khu, thiếu phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị; MN Nam Thắng, MN Nam Lợi, MN Nam Sơn tiến độ xây dựng còn chậm, thiết trang thiết bị...

      Mặc dù vậy, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã vào cuộc mạnh mẽ trong việc điều tra, rà soát các tiêu chuẩn của các nhà trường để cùng với lãnh đạo, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Các nhà trường đã tích cực trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, với Phòng GD&ĐT đầu tư kinh phí để bổ sung cơ sở vật chất, các trang thiết bị; làm tốt công tác tuyên truyền đến mọi người dân để mọi người thấy được lợi ích thiết thực của việc xây dựng trường chuẩn quốc gia trong việc tạo môi trường đẹp đẽ, khang trang nhất cho trẻ được vui chơi, học tập. Bên cạnh đó, các nhà trường cũng đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực của các ban ngành, đoàn thể, cá nhân và những người con quê hương để xây dựng thêm các phòng học, phòng chức năng, tôn tạo sân vườn, cảnh quan cho nhà trường. Đặc biệt có những trường đã được sự tài trợ rất lớn từ các công ty và người con quê hương như: Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tài trợ 6 tỷ cho trường MN Nam Sơn, 3 tỷ cho MN Nam Dương; Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (người con quê hương xã Nam Tiến) tài trợ hơn 3 tỷ cho MN Nam Tiến...

      Với sự vào cuộc mạnh mẽ của UBND huyện, Phòng GD&ĐT, Đảng ủy, chính quyền địa phương và sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao của tập thể sư phạm các nhà trường, đến tháng 12 năm 2016 7 trường mầm non đề nghị công nhận chuẩn quốc gia mức độ 1 (Nam Thắng, Nam Chấn, Nam Quang, Nam Dương, Nam Lợi, Nam Tiến, Nam Sơn) và 3 trường đề nghị công nhận lại chuẩn quốc gia mức độ 1 (Trần Hưng Đạo, Nam Đồng, Nam Thành) đã hoàn thiện tất cả 5 tiêu chuẩn và được đoàn thẩm định của Tỉnh đánh giá là đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

      Có thể nói đây là một kết quả hết sức tốt đẹp đối với cấp học Mầm non nói riêng và ngành GD&ĐT Nam Trực nói chung. Kết quá đó sẽ góp phần cho sự thành công trong việc xây dựng nông thôn mới của huyện Nam Trực năm 2016.

Dưới đây là một số hình ảnh đón đoàn kiểm tra, thẩm định trường chuẩn quốc gia

mức độ 1 của Tỉnh đối với 10 trường mầm non

photo2

.

photo1

.

photo3.

photo5