Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo

Số ký hiệu văn bản 79/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 28/01/2021
Ngày hiệu lực 28/01/2021
Trích yếu nội dung Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Chỉ thị
Người ký duyệt Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Phùng Xuân Nhạ
Tài liệu đính kèm Chỉ thị số 79CT-BGDĐT_về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịc COVID-19 trong các cơ sở giáo dục đào tạo