Chị thị số 05/CT-TTg Về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Số ký hiệu văn bản 05/CT-TTg
Ngày ban hành 28/01/2021
Ngày hiệu lực 28/01/2021
Trích yếu nội dung Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Chỉ thị
Người ký duyệt Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm Chị thị số 05_CT-TTg Về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19