Các chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 7/2020, thầy cô cần biết

 

          GDVN- Chính phủ ban hành Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định về lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

          1. Đối tượng phải học nâng chuẩn trình độ giáo viên

          Chính phủ ban hành Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định về lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

          Theo đó, đối tượng phải thực hiện nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên bao gồm:

          - Giáo viên mầm non có đủ 2 yếu tố:

          + Chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên.

          + Tính từ ngày 01/7/2020 còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

          - Giáo viên tiểu học có đủ 02 yếu tố:

         + Chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên.

          + Tính từ ngày 01/7/2020 còn đủ 08 năm công tác (96 tháng) đối với giáo viên đang có trình độ trung cấp, còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đối với giáo viên đang có trình độ cao đẳng đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

          - Giáo viên Trung học cơ sở có đủ 02 yếu tố:

         + Chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên.

          + Tính từ ngày 01/7/2020 còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

          Lưu ý: Không phân biệt giáo viên trường công hay trường tư, tất cả nếu không đủ chuẩn, thuộc nhóm đối tượng nêu trên đều phải tham gia đào tạo.

          Nghị định 71/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 18/8/2020.

          Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 16/2020/TT-BGDĐT Quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm.

          2. Không ghi hình thức đào tạo trên bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp sư phạm

          Theo đó, bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp sư phạm đều không ghi hình thức đào tạo.

          Mẫu bằng cũ

Untitled

          Mẫu bằng mới

Untitled1

          Thông tư 16/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 01/8/2020 và thay thế Thông tư 44/2012/TT-BGDĐT, Thông tư 44/2012/TT-BGDĐT ngày 30/11/2012.

          3. Ban hành mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông

          Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 18/2020/TT-BGDĐT quy định về mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

          (1) Ghi họ tên của người được cấp giấy chứng nhận theo giấy khai sinh. Cách ghi nội dung trên Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông:

          (2) Ghi ngày tháng năm sinh theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh từ ngày 1 đến ngày 9, tháng sinh là tháng 1, tháng 2 thì ghi thêm số 0 phía trước; ghi năm sinh đầy đủ 04 chữ số (Ví dụ: 07/02/1981).

          (3) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo giấy khai sinh.

          (4) Ghi “Nam” hoặc “Nữ” theo giấy khai sinh.

          (5) Ghi theo giấy khai sinh.

          (6) Ghi năm hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

          (7) Ghi tên cơ sở giáo dục nơi người học hoàn thành chương trình trung học phổ thông.

          (8) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính.

          (9) Ghi ngày tháng năm cấp giấy chứng nhận.

          (10) Thủ trưởng cơ sở giáo dục nơi người học hoàn thành chương trình trung học phổ thông ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu theo quy định.

          (11) Do cơ quan in phôi ghi.

          (12) Do cơ sở giáo dục ghi vào sổ gốc cấp giấy chứng nhận.

          Thông tư 18/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ 13/8/2020 thay thế Quyết định 39/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2008.